HAKUHODO
MAGNET INC.

VITA & BRAVA AD
BACCARAT

CP: RYO HOZOJI/ AE: YASUYUKI KUROHARA, YU KATSUMATA/ C: KOJI NOZAWA(HAKUHODO INC.)/ AD+D: KENTARO HARANO(HAKUHODO INC.)