HAKUHODO
MAGNET INC.

PASHA DE CARTIER SHINSAIBASHI POP UP EVENT
RICHEMONT JAPAN LIMITED

CD+CP: RYO HOZOJI/ AE: YUKI KOHASE/ YOSHINORI TAKAHASHI/ KIKUKO OTSUKA/
YASUYUKI KUROHARA/
PR: YUSUKE TABATA / DP: FUMIKA TSUCHIDA(PEAK)/
CD+AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ DIR: YUICHIRO FUJISHIRO(DRAWING AND MANUAL)/
PH: YUSUKE OKA(HAKUHODO PRODUCTS)
PR: KOJI TOGOE(HAKUHODO PRODUCTS)/ APR: MIKI MATSUSHITA(HAKUHODO PRODUCTS)/
CPR: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ PM: SATOSHI YAMAZAKI(FUTUREK)/
PM: TAKASHI OBINATA(FUTUREK)/ WEB DESIGNER: AYANE HAIZUKA(FUTUREK)
PR: TSUBASA MUNEKATA(SUN DESIGN INSTITUTE.)/ NOBU MATSUMURA(SUN DESIGN INSTITUTE.)/
HIROMU SHIRASAKA(SUN DESIGN INSTITUTE.)/ NARU SHINOMIYA(SUN DESIGN INSTITUTE.)