HAKUHODO
MAGNET INC.

“HIKARI TO KAGE” COLLABORATION WITH​ DAIKI TSUNETA AND YOJIRO NODA​
RICHEMONT JAPAN LIMITED

 

CD+CP: RYO HOZOJI/ AE: YUKI KOHASE/ YOSHINORI TAKAHASHI/ KIKUKO OTSUKA/ YASUYUKI KUROHARA/
PR:YUSUKE TABATA/ DP: FUMIKA TSUCHIDA(PEAK)/ 
CD+AD: KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ DIR: HIDENOBU TANABE/ HIDETO HOTTA/ HAJIME BABA/ DP: HYOGO MITSUOKA/ GEN ITO
CPR: KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ PM: SATOSHI YAMAZAKI(FUTUREK)/
PR: KYOICHI SHIBUKAWA(HOEDOWN)/ TAIJU YOSHIDA(HOEDOWN)/
ARTIST: DAIKI TSUNETA(KING GNU & MILLENNIUM PARADE)/ YOJIRO NODA(RADWIMPS & ILLION)