HAKUHODO
MAGNET INC.

MY PEARLS, MY STYLE
MIKIMOTO

 

AE: YU KATSUMATA, KAZUKI KOSUGI, NAOYA KANEKO/ DP: KAORI YAMAKOSHI/ Pr: MITSURU NAKANISHI/ ECD: MAYUMI NAKAMURA(VOGUE CREATIVE STUDIO)/ CPr: KYOKO ISHIMA(VOGUE CREATIVE STUDIO)/ PM: AMI ISHIKAWA(VOGUE CREATIVE STUDIO)/ PH: Hiro Kimura(HK PRODUCTION)/ ST: RENA SENBA/ HM: TAKU, SADA ITO/ PR: CCPR