HAKUHODO
MAGNET INC.

ENJOY YOUR NEW NORMAL.
JUN CO., LTD.

 

 

 

 

CD+CP+STP: SHOHEI TAKESHIMA/ AE: NAMOMASA KAWASHIMA、NODOKA KAWAMURA/AD: ASAKO KOYAMA/ C: MAKIKO MIYAKE(MONOGATARI)/ PH:TOSHIAKI KITAOKA(L MANAGEMENT inc.)/ P: GENKI YAMAOKA(TOHOKUSHINSHA)/PM:JURIA AKAGAWA(TOHOKUSHINSHA) / WEB DESIGNER: MOE YOSHIDA(KIZASHI)/ DAISUKE SAKAUE/ CASTING: KIMIHARU ANDO(WINGRIT)