HAKUHODO
MAGNET INC.

JINS STYLES STORE PROMOTION
JINS

CD+CP+C:RYO HOZOJI/ AE:HARUKI KOGO/ PR:MAKOTO UEDA/ DP:ARISA OSANAI/ 
AD:KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ WEB DESIGNER:MAKOTO ADACHI(MILK GRAPHICS)
PR:YUSUKE KUWABARA(SIGNO)/ APR:JUNKO CAPELLA(SIGNO)/ PH:SHOHEI TAKENAKA