HAKUHODO
MAGNET INC.

PASHA DE CARTIER GLOBAL CAMPAIGN
CARTIER

 

CP+C:RYO HOZOJI/ AE:YUKI KOHASE/ KIKUKO OTSUKA/ YASUYUKI KUROHARA
PR:YUSUKE TABATA/ DP:FUMIKA TSUCHIDA(PEAK)/ 
AD:KENTARO HARANO(HAKUHODO)/ DIR:YUICHIRO FUJISHIRO(DRAWING AND MANUAL)/ 
PH:YUSUKE OKA(HAKUHODO PRODUCTS)
PR:KOJI TOGOE(HAKUHODO PRODUCTS)/ APR:MIKI MATSUSHITA(HAKUHODO PRODUCTS)/ 
CPR:KENJI TAKEDA(FUTUREK)/ P:SATOSHI YAMAZAKI(FUTUREK)/ 
PM:TAKASHI OBINATA(FUTUREK)/ WEB DESIGNER:AYANE HAIZUKA(FUTUREK)